Välkommen till oss!

Funbo skolaFunbo skola är en F – 3 skola. Vi har 146 elever på skolan. Skolan är belägen ca 13 km öster om Uppsala. 

Skolan är byggd redan 1876 men har under åren renoverats och byggts ut så att verksamheten kan bedrivas i ljusa och ändamålsenliga lokaler.

Vår mysiga skolgård, samt närheten till skogen, erbjuder många olika uteaktiviteter under alla årstider.

Vid idrott och hälsa för åk F – 1 används naturen omkring oss samt rörelserummet i den närbelägna förskolan.

När eleverna går i åk 2 och åk 3 åker de till Almunges stora idrottshall för idrott och hälsa. Där finns också en simbassäng som vi använder vid simundervisning.

Skolans goda mat lagas av vår kock Maria Blom. 

Vi har ett väl fungerande faddersystem i skolan. Barnen får en egen fadder redan när de går sista terminen på förskolan. Detta för att våra blivande förskoleklassbarn ska känna trygghet när de börjar hos oss.


Vår verksamhetsidé

Skolan sett från skogenAlla barn skall ha rätt att utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse, som det ger att övervinna svårigheter och göra framsteg.

I Funbo skola möter vi alla med respekt. Vi skall alla känna att vi duger som vi är, att vi är trygga och därigenom får en stärkt självtillit

Vi vill på olika sätt stimulera och stärka barnens språkutveckling. Vi arbetar gemensamt för att eleverna får goda basfärdigheter.

Detta vill vi uppnå genom ...

- att skolans regler är synliggjorda och förankrade hos barn, föräldrar och personal.
- av eleverna gemensamt utarbetade trivselregler
- att aktivt motverka alla former av kränkande behandling
- faddersystem
- elevråd
- föräldrasamverkan
- samverkan kring elevvård och elever med behov av särskilt stöd

11 augusti 2016