Skolskjuts och busskort

Information från busschauffören finns här

 

Om du har särskilda skäl, som till exempel:

växelvis boende, funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. OBS!! senast den 31 mars! 
Läs information här.

 

Om ni har några frågor angående skolskjuts och exempelsvis busskort kontaktar ni: 

Antagningsenheten

Telefon: 018-727 08 00 måndag– torsdag 9.30-11.30

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Länk till Uppsala kommuns information om skolskjuts finns här. 

10 augusti 2016