Vår värdegrund - Kamratdag

Plats:
Skolgården

Datum:
9 september

Startar: 00:00

Vi arbetar i våra faddergrupper för att stärka barnens trygghet på skolan.