Föräldramöte för blivande förskoleklassföräldrar

Plats:
Skolan

Datum:
2 juni

Startar: 18:00

Information för blivande förskoleklassföräldrar.