Besök av nya förskoleklassbarn

Plats:
Skolan

Datum:
31 maj

Startar: 10:00

De nya förskoleklassbarnen kommer på besök. Vid detta besök kommer de att få träffa sina nya faddrar som nu går i åk 2. 
Välkomna!